Je verhaal delen

De Ivonne van de Ven Stichting verzamelt verhalen en ervaringen van naasten, nabestaanden en (ex) suïcidale mensen om ons pleidooi voor een betere suïcidepreventie kracht bij te zetten. We doen dit door deze verhalen en ervaringen te bundelen en als boek uit te geven, want we zijn ervan overtuigd dat het de suïcidepreventie in Nederland ten goede komt als steeds meer direct betrokkenen hun stem laten horen.

Deel jouw verhaal (voor nabestaanden)

Binnenkort: Deel jouw verhaal (voor naasten)

Binnenkort: Deel jouw verhaal (voor (ex) suïcidale mensen)

Er is inmiddels een verhalenbundel 2016 en een bundel 2017. Ons voornemen is om ook in 2018 weer een verhalenbundel uit te brengen en jouw verhaal kan daar een plaats in krijgen.

Verhalenbundel 2016: Verborgen kracht, zichtbare verhalen

De verhalen van nabestaanden, laten op krachtige wijze zien hoe ingrijpend voor alle betrokkenen een psychisch ziekteproces is dat eindigt in een suïcide.
Het is niet gebruikelijk dat zorginstellingen aan nabestaanden vragen om hun evaluatie te geven van het proces dat tot een suïcide heeft geleid. De Ivonne van de Ven Stichting wil met deze bundel die lacune vullen. De verhalen van nabestaanden maken zichtbaar wat anders onzichtbaar zou blijven. De nabestaanden doen zinvolle suggesties voor verbetering van de professionele hulp aan suïcidale mensen.

Download Verhalenbundel 2016 (PDF-bestand)

Verhalenbundel 2017: Vergelijkbaar leed, verschillende verhalen

Ook in 2017 heeft de Ivonne van de Ven Stichting weer verhalen van directbetrokkenen over een suïcide(-poging) verzameld. Ze benoemen ook in deze bundel weer tal van verbetermogelijkheden.
Er zijn veel overeenkomsten én verschillen in het suïcidale gedrag waarover zij vertellen. De Ivonne van de Ven Stichting heeft in deze bundel uit deze vijftien verhalen een eenvoudig hulpmiddel gedestilleerd voor directbetrokkenen en hulpverleners om die verschillen beter te kunnen herkennen.

Download Verhalenbundel 2017 (PDF-bestand)

De Verhalenbundels 2016 en 2017 zijn het lezen waard voor directbetrokkenen, hulpverleners, beleidsmakers en wetenschappers.

 


U kunt een verhalenbundel bestellen door:
€ 14,- (plus € 3,30 verzendkosten) over te maken op:
IBAN: NL95 INGB 0008118471 onder vermelding van: verhalenbundel 2017 en/of verhalenbundel 2016
En tegelijkertijd uw gegevens (naam en adres/postcode) te mailen naar: 
secretaris@ivonnevandevenstichting.nl

Verzendkosten bij bestellen van meerdere exemplaren: 2 stuks: € 4,15 en meer: € 6,95 

Als nabestaande van een suïcide je verhaal delen


De Ivonne van de Ven Stichting nodigt nabestaanden van een suïcide uit om hun verhaal te vertellen en zo bij te dragen aan betere suïcidepreventie. Je kunt met deze vragenlijst je verhaal vertellen over:

 • de worsteling van de persoon die overleden is;
 • de zorg die de persoon die overleden is ontving van hulpverleners;
 • de steun door direct betrokkenen;
 • je ideeën over wat goed ging en hoe het beter zou kunnen.

Als je hier je verhaal met ons deelt zullen wij dat (anoniem) samen met andere verhalen naar buiten brengen. We verzamelen de verhalen om te verbinden en te verbeteren. Onze inzet is om de verhalen te benutten om ons pleidooi voor een betere suïcidepreventie in Nederland kracht bij te zetten. Het kan de suïcidepreventie ten goede komen als steeds meer nabestaanden hun stem laten horen. Andere nabestaanden zijn je voorgegaan. Hun verhaal is opgenomen in:

Verborgen kracht, zichtbare verhalen
Nabestaanden over een suïcide (Verhalenbundel 2016 Ivonne van de Ven Stichting)

 

Als je je verhaal met ons deelt sturen we je de Verhalenbundel 2016 toe (als pfd). Ook kun je de Verhalenbundel 2016 als boek bestellen via onze website (www.ivonnevandevenstichting.nl).  We zijn van plan ook in 2017 weer een verhalenbundel uit te brengen. Jouw verhaal kan daar een plaats in krijgen.

Het vertellen van je verhaal is niet therapeutisch bedoeld (hoewel je het mogelijk wel als zinvol ervaart om het op deze manier kwijt te kunnen). Indien je graag steun wilt bij het verwerken van de suïcide van de persoon die overleden is kun je terecht bij daartoe gespecialiseerde therapeuten of instellingen.

LET OP: Om je verhaal op te kunnen nemen in onze Verhalenbundel 2017 horen we graag uitgebreid van je wat er gebeurd is. Alleen de aankruisvragen invullen volstaat niet. Wij vatten je verhaal samen en leggen het voor publicatie eerst nog aan je voor.

 

 

Indeling van de vragen:

 • De overledene
 • Suïcidale gedachten en de suïcide
 • Professionele hulp
 • Hulp door naastbetrokkenen
 • Bondgenootschap hulpverleners en naastbetrokkenen
 • Verbeteringen professionele hulp
 • Verbeteringen steun door naastbetrokkenen
 • Over jou
 • Tot slot