Ivonne van de Ven Stichting: Versterking van suïcidepreventie in Nederland

Verhalen

Verhalenbundel 2018-2019: Hoopvolle aanpakken, indringende verhalen

Op 10 september 2019 presenteert de Ivonne van de Ven Stichting de Verhalenbundel 2018-2019: Hoopvolle aanpakken, indringende verhalen; Directbetrokkenen en hulpverleners over suïcides en suïcidaliteit. De bundel bevat suggesties voor verbetering van de zorg. Nieuw is dat ook hulpverleners aan het woord komen, samen met direct betrokkenen. Zij vertellen o.a. hoe zij samenwerken met naasten van een cliënt met suïcidaal gedrag en hoe zij binnen hun GGZ instelling scholing opzetten. De bundel bevat op basis van al deze verhalen suggesties voor een proces van leren en verbeteren in zorginstellingen.

Download Verhalenbundel 2018-2019 (PDF-bestand)

Verhalenbundel 2017: Vergelijkbaar leed, verschillende verhalen

Ook in 2017 heeft de Ivonne van de Ven Stichting weer verhalen van directbetrokkenen over een suïcide(-poging) verzameld. Ze benoemen ook in deze bundel weer tal van verbetermogelijkheden.
Er zijn veel overeenkomsten én verschillen in het suïcidale gedrag waarover zij vertellen. De Ivonne van de Ven Stichting heeft in deze bundel uit deze vijftien verhalen een eenvoudig hulpmiddel gedestilleerd voor directbetrokkenen en hulpverleners om die verschillen beter te kunnen herkennen.

Download Verhalenbundel 2017 (PDF-bestand)

Verhalenbundel 2016: Verborgen kracht, zichtbare verhalen

De verhalen van nabestaanden, laten op krachtige wijze zien hoe ingrijpend voor alle betrokkenen een psychisch ziekteproces is dat eindigt in een suïcide. Het is niet gebruikelijk dat zorginstellingen aan nabestaanden vragen om hun evaluatie te geven van het proces dat tot een suïcide heeft geleid. De Ivonne van de Ven Stichting wil met deze bundel die lacune vullen. De verhalen van nabestaanden maken zichtbaar wat anders onzichtbaar zou blijven. De nabestaanden doen zinvolle suggesties voor verbetering van de professionele hulp aan suïcidale mensen.

Download Verhalenbundel 2016 (PDF-bestand)

De Verhalenbundels 2016 en 2017, 2018-2019 zijn het lezen waard voor directbetrokkenen, hulpverleners, beleidsmakers en wetenschappers.

 


BESTELLEN: U kunt een verhalenbundel bestellen door:
€ 16,- (plus € 3,48 verzendkosten) over te maken op:
IBAN: NL95 INGB 0008118471 onder vermelding van: verhalenbundel 2018-2019; verhalenbundel 2017 en/of verhalenbundel 2016
En tegelijkertijd uw gegevens (naam en adres/postcode) te mailen naar: secretaris@ivonnevandevenstichting.nl


Wat is er met jongeren aan de hand

Lezing Joep Dohmen.
6 september 2023

Verdwaald

Ivonne van de Ven tekende deze ‘spiraal’ om te illustreren hoe zij haar wereld beleefde. Haar uitspraak “Ik ben verdwaald in het verdwalen…” kenmerkt het gevoel van wanhoop waar suïcidale mensen vaak mee kampen

DENK JE AAN ZELFDODING?

Stichting 113 via telefoonnummer 0800-0113 of chat via de website van 113.nl

Geverifieerd door ExactMetrics