Verhalen

De Ivonne van de Ven Stichting verzamelt verhalen en ervaringen van naasten, nabestaanden en (ex) suïcidale mensen om ons pleidooi voor een betere suïcidepreventie kracht bij te zetten. We doen dit door deze verhalen en ervaringen te bundelen en als boek uit te geven, want we zijn ervan overtuigd dat het de suïcidepreventie in Nederland ten goede komt als steeds meer direct betrokkenen hun stem laten horen.

Deel jouw verhaal (voor nabestaanden)

Als nabestaande van een suïcide je verhaal delen

De Ivonne van de Ven Stichting nodigt nabestaanden van een suïcide uit om hun verhaal te vertellen en zo bij te dragen aan betere suïcidepreventie. Je kunt met deze vragenlijst je verhaal vertellen over:

  • de worsteling van de persoon die overleden is;
  • de zorg die de persoon die overleden is ontving van hulpverleners;
  • de steun door direct betrokkenen;
  • je ideeën over wat goed ging en hoe het beter zou kunnen.

Als je hier je verhaal met ons deelt zullen wij dat (anoniem) samen met andere verhalen naar buiten brengen. We verzamelen de verhalen om te verbinden en te verbeteren. Onze inzet is om de verhalen te benutten om ons pleidooi voor een betere suïcidepreventie in Nederland kracht bij te zetten. Het kan de suïcidepreventie ten goede komen als steeds meer nabestaanden hun stem laten horen.

Het vertellen van je verhaal is niet therapeutisch bedoeld (hoewel je het mogelijk wel als zinvol ervaart om het op deze manier kwijt te kunnen). Indien je graag steun wilt bij het verwerken van de suïcide van de persoon die overleden is kun je terecht bij daartoe gespecialiseerde therapeuten of instellingen.

Verhalenbundel 2018-2019: Hoopvolle aanpakken, indringende verhalen

Op 10 september 2019 presenteert de Ivonne van de Ven Stichting de Verhalenbundel 2018-2019: Hoopvolle aanpakken, indringende verhalen; Directbetrokkenen en hulpverleners over suïcides en suïcidaliteit. De bundel bevat suggesties voor verbetering van de zorg. Nieuw is dat ook hulpverleners aan het woord komen, samen met direct betrokkenen. Zij vertellen o.a. hoe zij samenwerken met naasten van een cliënt met suïcidaal gedrag en hoe zij binnen hun GGZ instelling scholing opzetten. De bundel bevat op basis van al deze verhalen suggesties voor een proces van leren en verbeteren in zorginstellingen. Bestellen? Zie onder aan deze pagina.

Verhalenbundel 2017: Vergelijkbaar leed, verschillende verhalen

Ook in 2017 heeft de Ivonne van de Ven Stichting weer verhalen van directbetrokkenen over een suïcide(-poging) verzameld. Ze benoemen ook in deze bundel weer tal van verbetermogelijkheden.
Er zijn veel overeenkomsten én verschillen in het suïcidale gedrag waarover zij vertellen. De Ivonne van de Ven Stichting heeft in deze bundel uit deze vijftien verhalen een eenvoudig hulpmiddel gedestilleerd voor directbetrokkenen en hulpverleners om die verschillen beter te kunnen herkennen.

Download Verhalenbundel 2017 (PDF-bestand)

Verhalenbundel 2016: Verborgen kracht, zichtbare verhalen

De verhalen van nabestaanden, laten op krachtige wijze zien hoe ingrijpend voor alle betrokkenen een psychisch ziekteproces is dat eindigt in een suïcide. Het is niet gebruikelijk dat zorginstellingen aan nabestaanden vragen om hun evaluatie te geven van het proces dat tot een suïcide heeft geleid. De Ivonne van de Ven Stichting wil met deze bundel die lacune vullen. De verhalen van nabestaanden maken zichtbaar wat anders onzichtbaar zou blijven. De nabestaanden doen zinvolle suggesties voor verbetering van de professionele hulp aan suïcidale mensen.

Download Verhalenbundel 2016 (PDF-bestand)

De Verhalenbundels 2016 en 2017, 2018-2019 zijn het lezen waard voor directbetrokkenen, hulpverleners, beleidsmakers en wetenschappers.

 


BESTELLEN: U kunt een verhalenbundel bestellen door:
€ 16,- (plus € 3,48 verzendkosten) over te maken op:
IBAN: NL95 INGB 0008118471 onder vermelding van: verhalenbundel 2018-2019; verhalenbundel 2017 en/of verhalenbundel 2016
En tegelijkertijd uw gegevens (naam en adres/postcode) te mailen naar: secretaris@ivonnevandevenstichting.nl