Naasten

Naasten hebben een belangrijke rol bij preventie en zijn mantelzorger in de frontlinie. In 2017 hebben wij 10 tips voor naasten opgesteld. We helpen mee met het opzetten van cursussen voor naasten en we zetten ons in voor een structurele verbetering van samenwerking van zorgprofessionals met naasten.


10 Tips voor naasten

De confrontatie met de suïcidaliteit van iemand uit je directe omgeving is een schokkende ervaring die een groot beroep op je kan doen en je erg onzeker kan maken. Waar doe je goed aan? Uit eigen ervaring weten we hoe intensief het is als je alle zeilen bij moet zetten, als je aan het zoeken bent wat je kunt doen en wie je raad kan geven.

Voor de Ivonne van de Ven Stichting was die ervaring de drijfveer om ʻTien tips voor naastenʼ op te stellen. Een praktische, informatieve handreiking waarmee wij naasten een hart onder de riem willen steken en concrete tips geven.

Download de 10 tips voor naasten PDF


Bondgenoten –
Samenwerking hulpverleners, naasten en cliënten met suïcidaal gedrag

Samenwerking tussen naasten en hulpverleners draagt bij aan het voorkomen van suïcides en pogingen daartoe. Daarvan zijn nabestaanden overtuigd. Hun dierbaren hadden meer kans gehad om hun crisis te overleven als hulpverleners op tijd hun alarmsignalen serieus hadden genomen en er sprake was geweest van samenwerking. Lees hoe deze samenwerking vorm en inhoud kan krijgen in de volgende twee artikelen van de Ivonne van de Ven Stichting.

Een hoopvol perspectief op samenwerking PDF

De Ivonne van de Ven Stichting droeg op 10 september 2021 bij aan een congres over suïcidepreventie o.a. in de vorm van een artikel over de samenwerking tussen hulpverleners en naasten. We schreven het artikel in samenwerking met emeritus hoogleraar Ad Kerkhof.

Samenwerking  hulpverleners, naasten en cliënten met suïcidaal gedrag
– Noodzaak en mogelijkheden pdf


“Iemand die in de ban is van suïcidale gedachten piekert veel, komt in een koker van wanhoop terecht, is emotioneel ontredderd enziet geen uitweg meer. Zo iemand isoleert zich steeds meer. Hij of zij wil niet zo zeer dood maar wil vooral dat het eigen psychische lijdenophoudt. Mensen met suïcidaal gedrag willen gerespecteerd en serieus genomen worden door professionals. Tegelijkertijd zijn ze uitbalans en is hun veiligheid in het geding. Zij vinden het soms moeilijk hulp te accepteren. Zij houden hun aanvechtingen vaak voor zich omdat ze hun naasten niet tot last willen zijn. De betrokkene, de naasten en de hulpverleners worstelen met dit ongrijpbare, paradoxale en vaak impulsieve gedrag.”

Hemert, A.M. van, A.J.F.M. Kerkhof e.a.: 2012. Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag. Utrecht: De Tijdstroom.