Ivonne van de Ven Stichting: Versterking van suïcidepreventie in Nederland

Naasten

Naasten hebben een belangrijke rol bij suïcidepreventie. We geven informatie aan naasten hoe zij hun dierbaren die kampen met suïcidale gedachten kunnen ondersteunen en we zetten ons in voor een structurele verbetering van samenwerking van zorgprofessionals met naasten.


 

Ondersteunen van naasten

  • We hebben een praktische handreiking opgesteld met ʻTien tips voor naasten.

 Tien tips voor naasten

  • We hebben bijgedragen aan een cursus voor naasten om zo goed mogelijk te kunnen reageren op hun suïcidale kind, partner of vriend. Deze cursus is ontwikkeld door verpleegkundig specialist Hans van der Weijden van GGZ Rivierduinen.
  • Ook hebben we meegedacht met de door Carine Kielstra ontwikkelde cursus ‘Samen Sterk’, voor ouders van sombere en depressieve jongeren. Door het volgen van de cursus kunnen ouders hun kind goed ondersteunen, zodat de somberheid niet leidt tot depressie. Of als kinderen al een depressie hebben, kunnen de depressieve gevoelens afnemen en verdwijnen.

 

Samenwerking hulpverleners, naasten en cliënten met suïcidaal gedrag

Samenwerking tussen naasten en hulpverleners draagt bij aan het voorkomen van suïcides en pogingen daartoe.
In twee artikelen hebben we beschreven hoe deze samenwerking vorm en inhoud kan krijgen:

 

Samenwerken met naasten bij suïcidaliteitIn 2023 hebben we inhoudelijk bijgedragen aan de handreiking ‘Samenwerken met naasten bij suïcidaliteit’, bedoeld voor zorgprofessionals binnen de ggz. De handreiking geeft professionals houvast voor het constructief samenwerken met en het ondersteunen van naasten bij suïcidaliteit.

 
 

  

“Iemand die in de ban is van suïcidale gedachten piekert veel, komt in een koker van wanhoop terecht, is emotioneel ontredderd enziet geen uitweg meer. Zo iemand isoleert zich steeds meer. Hij of zij wil niet zo zeer dood maar wil vooral dat het eigen psychische lijdenophoudt. Mensen met suïcidaal gedrag willen gerespecteerd en serieus genomen worden door professionals. Tegelijkertijd zijn ze uitbalans en is hun veiligheid in het geding. Zij vinden het soms moeilijk hulp te accepteren. Zij houden hun aanvechtingen vaak voor zich omdat ze hun naasten niet tot last willen zijn. De betrokkene, de naasten en de hulpverleners worstelen met dit ongrijpbare, paradoxale en vaak impulsieve gedrag.”

Hemert, A.M. van, A.J.F.M. Kerkhof e.a.: 2012. Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag. Utrecht: De Tijdstroom.

 

 

Wat is er met jongeren aan de hand

Lezing Joep Dohmen.
6 september 2023

Verdwaald

Ivonne van de Ven tekende deze ‘spiraal’ om te illustreren hoe zij haar wereld beleefde. Haar uitspraak “Ik ben verdwaald in het verdwalen…” kenmerkt het gevoel van wanhoop waar suïcidale mensen vaak mee kampen

DENK JE AAN ZELFDODING?

Stichting 113 via telefoonnummer 0800-0113 of chat via de website van 113.nl

Geverifieerd door ExactMetrics