Het bestuur


Het bestuur bestaat uit:

  • Hans Wanrooy; Voorzitter 
  • Ida Bontius; Secretaris
  • Joan de Jonge; Penningmeester 
  • Esmeralda Wekker, Bestuurslid
  • Thomas Huiberts; Bestuurslid
  • Eva van der Fluit; Bestuurslid 
  • Harry Hens; Bestuurslid

Bestuursleden voelen zich persoonlijk verbonden met de doelstellingen van de stichting. Wij hanteren als uitgangspunt dat de meerderheid van de leden van het bestuur nabestaande is. Bestuursfuncties bij de stichting zijn onbezoldigd; gemaakte onkosten worden vergoed. De stichting kent geen betaalde medewerkers. Dit betekent dat naast deelname aan bestuursvergaderingen ook verdere inzet van bestuursleden verwacht wordt.

Voor vragen aan het bestuur of nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Hans Wanrooy, voorzitter
info@ivonnevandevenstichting.nl

Ida Bontius,secretaris
secretaris@ivonnevandevenstichting.nl