Ivonne van de Ven Stichting: Versterking van suïcidepreventie in Nederland

Het beïnvloeden van beleid

De Ivonne van de Ven Stichting wil op twee manieren het beleid beïnvloeden op het terrein van suïcidepreventie, door politieke lobby en door netwerkactiviteiten/samenwerking met relevante andere organisaties.


 

Politieke lobby

Voor blijvende en daadwerkelijke verandering zijn vaak aanpassingen in wetten en regels nodig. Of zelfs geheel nieuwe wetgeving. Om die reden proberen wij met regelmaat contact te hebben  met leden van de Tweede Kamer en met bewindslieden en ambtenaren van de ministeries van VWS en OCW.  We proberen daarmee – zoveel als mogelijk samen met verwante organisaties – invloed uit te oefenen op politiek besluitvorming met betrekking tot suïcidepreventie.

Netwerken

We leggen en onderhouden contacten met relevantie organisaties, samenwerkingsverbanden, platforms e.d., die een belangrijke rol vervullen op het terrein van suïcidepreventie. Op die manier willen we kennis, informatie en contacten met elkaar delen om daarmee ook het beleid en de besluitvorming als het gaat om suïcidepreventie te beïnvloeden.

Onze netwerkactiviteiten
Overleg met 113

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Naast een regulier overleg met 113 (3 x per jaar) werken bestuursleden van de stichting met regelmaat samen met medewerkers van 113 op tal van onderwerpen.

Deelname aan ‘Samen Minder Suïcide’

De coalitie ‘Samen Minder Suïcide’ is een netwerk van partijen en organisaties die midden in de samenleving staan en gedreven zijn om samen , domein-overschrijdende suïcidepreventie verder te brengen. Van onderwijs tot bedrijfsleven, van huisarts tot jeugdzorg, van drogist tot buurthuis en van schuldhulpverlening tot ziekenhuis. Meer informatie over de coalitie is te vinden op www.samenmindersuicide.nl. Een van de activiteiten waarmee de coalitie zich bezighoudt is de Landelijke Agenda Suïcidepreventie

Landelijke Agenda Suïcidepreventie

De derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 is een vijfjarig plan om suïcide en suïcidepogingen in Nederland terug te dringen. Bij de start hebben 45 partijen samen met het ministerie van VWS en 113 Zelfmoordpreventie de ambitie uitgesproken om het aantal suïcides in Nederland te verminderen.

In 2002 waren wij één van de initiatiefnemers van het eerste landelijke plan. Sindsdien zijn we steeds betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Landelijke Agenda’s. Ook voor de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2026-2030 zullen wij input leveren.

Hoofdzaken

Hoofdzaken is een initiatief dat zich inzet voor hersen- en/of psychische gezondheid. Dat is hard nodig want in Nederland heeft een kwart van de mensen een hersen- en/of psychische aandoening. De beperkte mogelijkheden tot ingrijpen leiden tot problemen voor de personen zelf, de omgeving en de samenleving. Dat is de aanleiding voor het initiatief Hoofdzaken, een samenwerking tussen de Hersenstichting, MIND, ZonMw, NWO en LSH/Health Holland. De IvdV stichting participeert in ‘Hoofdzaken’ met het doel ook daar suïcidepreventie op de agenda te krijgen. 

Contact met andere suïcidepreventie-organisaties

Op diverse manieren hebben we contact of werken we samen met andere ­suïcidepreventie organisaties. Dit betreft onder meer Aurora, Rogier Hulst Foundation, Stichting Zorg en Zelfdoding, Suïcide Preventie Centrum en MIND Platform.

 
 
 
Wat is er met jongeren aan de hand

Lezing Joep Dohmen.
6 september 2023

Verdwaald

Ivonne van de Ven tekende deze ‘spiraal’ om te illustreren hoe zij haar wereld beleefde. Haar uitspraak “Ik ben verdwaald in het verdwalen…” kenmerkt het gevoel van wanhoop waar suïcidale mensen vaak mee kampen

DENK JE AAN ZELFDODING?

Stichting 113 via telefoonnummer 0800-0113 of chat via de website van 113.nl

Geverifieerd door ExactMetrics