Ivonne van de Ven Stichting: Versterking van suïcidepreventie in Nederland

Professionalisering

Zorgprofessionals zijn onvoldoende toegerust om suïcidaliteit te herkennen en te behandelen. We bevorderen dat suïcidepreventie een structureel onderdeel wordt van de opleiding van zorgprofessionals (psychologen, psychiaters, huisartsen, SEH artsen en verpleegkundigen). Het opleiden van zorgprofessionals is een belangrijk speerpunt in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025.Activiteiten

Petitie

In 2019 organiseerde de Ivonne van de Ven Stichting een petitie om te pleiten voor het structureel opnemen van suïcidepreventie in de opleidingen van zorgprofessionals. Staatssecretaris Blokhuis van VWS en de Vaste Kamercommissie hebben de petitie onder instemming in ontvangst genomen.

Motie

De Tweede Kamer nam op 19 november 2021 een motie aan waarin de regering gevraagd wordt te stimuleren dat meer relevante (beroeps)opleidingen aandacht besteden aan suïcidepreventie en verschillende ministeries te betrekken, waaronder OCW.

E-learning

We zijn in 2022 en 2023 o.a. inhoudelijk betrokken geweest bij de ontwikkeling van een e-learning Suïcidepreventievaardigheden voor psychologen in bachelor, master, en postacademische opleidingen. Het project is een initiatief van de vakgroep Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden en uitgevoerd onder leiding van 113 Zelfmoordpreventie.

Voor meer informatie: kijk op E-learning suïcidepreventie voor psychologen in opleiding (samenmindersuicide.nl) of neem contact op met Joanne Mouthaan via suicidepreventionlab@fsw.leidenuniv.nl.

Wat is er met jongeren aan de hand

Lezing Joep Dohmen.
6 september 2023

Verdwaald

Ivonne van de Ven tekende deze ‘spiraal’ om te illustreren hoe zij haar wereld beleefde. Haar uitspraak “Ik ben verdwaald in het verdwalen…” kenmerkt het gevoel van wanhoop waar suïcidale mensen vaak mee kampen

DENK JE AAN ZELFDODING?

Stichting 113 via telefoonnummer 0800-0113 of chat via de website van 113.nl

Geverifieerd door ExactMetrics