Ivonne van de Ven Stichting: Versterking van suïcidepreventie in Nederland


Ivonne van de Ven Stichting

Versterking van suïcidepreventie in Nederland

De Ivonne van de Ven Stichting streeft naar een betere suïcidepreventie in Nederland. We zetten ons in om suïcides te voorkomen en om de pijn, het verdriet en de wanhoop die met suïcidaliteit gepaard gaan bespreekbaar te maken.
We richten ons in een onafhankelijke rol op de politiek, beleidsmakers, de wetenschap en zorgprofessionals. Er is al veel verbeterd, maar het grote aantal suïcides (1855 in 2023) laat zien dat we  er nog lang niet zijn.
Het realiseren van deze doelstelling geven we richting en prioriteit door uit te gaan van een zestal speerpunten, die we vertalen in tal van activiteiten die het bestuur onderneemt. Op deze website bieden we informatie over suïcide en suïcidepreventie en geven we een overzicht van onze activiteiten. 

Als u professionele hulp zoekt kunt contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie (0800-0113) of met de huisarts.


ACTUEEL

 
6 mei 2024

Spirituele ervaringen na het verlies van een dierbare aan zelfdoding
Oproep voor nabestaanden die mee willen doen aan onderzoek.

Er valt in mijn optiek nog veel te leren over de rouwervaringen van nabestaanden die een dierbare hebben verloren aan zelfdoding, vooral op het gebied van hun spiritualiteit. Mijn naam is Brechje Meijers en ik ben momenteel in opleiding tot geestelijk verzorger aan de Universiteit voor Humanistiek, wat betekent dat ik mensen zal begeleiden in hun zingevingsvragen en existentiële problematiek. Voor mijn afstudeerscriptie doe ik onderzoek naar spirituele ervaringen die mensen hebben beleefd nadat zij een dierbare hebben verloren aan zelfdoding. Deze spirituele ervaringen worden hierbij in brede zin opgevat, het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om contact ervaren met de overleden persoon, bijzondere dromen, synchroniciteiten, symbolen of andere betekenisvolle momenten. Deze ervaringen kunnen religieus zijn, maar dat hoeft niet.

Momenteel ben ik op zoek naar mensen die ervoor openstaan om hun ervaringen te delen in de vorm van een éénmalig interview, welke plaats zal vinden in de maand mei. Het interview zal ongeveer 1 uur duren. Naast het leren van de ervaringen van de respondenten streef ik ernaar hen een veilige en vertrouwelijke ruimte te bieden waarin hun ervaringen serieus worden genomen en gehoord worden.

Heb jij zelf een dierbare verloren aan zelfdoding en spirituele ervaringen beleefd na dit verlies, en heb je interesse in deelname aan dit onderzoek?  Of ken je iemand anders die wellicht interesse heeft? Stuur mij dan een mail op: brechje.meijers@uvh.nl.  

Mocht je nog vragen hebben, stuur me gerust een mail, we kunnen dan ook telefonisch een afspraak inplannen om dit te bespreken.22 december 2023

Suïcidepreventie in het regeerakkoord

In een brief aan de informateur doet de Ivonne van de Ven Stichting een oproep om suïcidepreventie op te nemen in het regeerakkoord.
Belangrijke aandachtspunten zijn de structurele financiering van de Wet Integrale Suïcidepreventie en het faciliteren van de Vierde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2026-2030. Daarnaast pleiten we voor het verplichten van  sociaal-emotionele vorming gericht op positieve mentale gezondheid in het basis en voortgezet onderwijs, conform de WHO richtlijn voor suïcidepreventie (2020).

Download brief aan de informateur
Brief informateur IvdV Stichting 22 dec. 2023 


 

3 maart 2023

Documentaire

Mijn grote broer

Regisseur: Mercedes Stalenhof

Een familie moet de zelfdoding van hun oudste zoon verwerken. Wat dreef de ogenschijnlijk relaxte en gelukkige Arie tot deze daad? Twee jaar lang volgen we jongere broer Gijs, moeder Denise en vader Arjan terwijl ze hun wanhoop proberen om te vormen in betekenis.

Aangrijpende, dappere en taboedoorbrekende documentaire over de enorme impact van zelfdoding op degenen die achterblijven.

Bekijk de trailer op YouTube

De documentaire is te zien op NPO Plus


 

22 februari 2023

Nieuw platform ‘Samen leren, minder suïcide’ brengt ervaringen van nabestaanden en professionals bij elkaar

Iedere zelfdoding is er één te veel. Hoe kunnen we met kennis uit onderzoek bijdragen aan minder zelfdodingen? Het nieuwe platform Samen Leren, Minder Suïcide brengt de ervaringen van nabestaanden en professionals bij elkaar om van te leren. Denk aan hoe en op welke momenten we het best kunnen uitreiken naar mensen met suïcidaliteit. En welke beschermende maatregelen we kunnen nemen als maatschappij.

Vanaf nu kan elke nabestaande in Nederland bijdragen aan minder zelfdodingen door hun ervaring te delen middels een vragenlijst.

Lees meer op samenmindersuicide.nl

Lees meer op 113 – Samen Leren, Minder Suïcide


4 juli 2022

Leven na… suïcide van een dierbare.
Ida Bontius: ‘Onderzoek naar suïcide is Hoofdzaak’

Bestuurslid van de Ivonne van de Ven Stichting Ida Bontius verloor haar dochter aan suïcide. Na een diep dal zet ze zich nu in voor betere suïcidepreventie. In dit blog dat Ida voor Hoofdzaken schreef pleit ze ervoor dat er meer onderzoek wordt gedaan naar suïcide.

Open blog Ida Bontius

WAT IS HOOFDZAKEN?

Hoofdzaken is een initiatief dat zich inzet voor hersen- en/of psychische gezondheid. Dat is hard nodig want in Nederland heeft een kwart van de mensen een hersen- en/of psychische aandoening. De beperkte mogelijkheden tot ingrijpen leiden tot problemen voor de personen zelf, de omgeving en de samenleving. Dat is de aanleiding voor het initiatief Hoofdzaken, een samenwerking tussen de HersenstichtingMINDZonMwNWO en LSH/Health Holland.

Wat is er met jongeren aan de hand

Lezing Joep Dohmen.
6 september 2023

Verdwaald

Ivonne van de Ven tekende deze ‘spiraal’ om te illustreren hoe zij haar wereld beleefde. Haar uitspraak “Ik ben verdwaald in het verdwalen…” kenmerkt het gevoel van wanhoop waar suïcidale mensen vaak mee kampen

DENK JE AAN ZELFDODING?

Stichting 113 via telefoonnummer 0800-0113 of chat via de website van 113.nl

Geverifieerd door ExactMetrics