Ivonne van de Ven Stichting: Versterking van suïcidepreventie in Nederland

Financieel


 

De Ivonne van de Ven Stichting is een stichting zonder winstoogmerk. Bij de start van de Stichting in 1998 heeft de familie van Ivonne van de Ven een klein startkapitaal beschikbaar gesteld. Dit is het werkkapitaal van de Stichting.

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. Alleen reiskosten, vergaderfaciliteiten en andere onkosten die bestuursleden moeten maken in het kader van hun functie worden vergoed.

Elk kalenderjaar wordt een jaarrekening opgemaakt.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

  • KvK nummer: 35029905

En ook bij de Belastingdienst ANBI-geregistreerd:

  • Kenmerk: 8156.46.616
Wat is er met jongeren aan de hand

Lezing Joep Dohmen.
6 september 2023

Verdwaald

Ivonne van de Ven tekende deze ‘spiraal’ om te illustreren hoe zij haar wereld beleefde. Haar uitspraak “Ik ben verdwaald in het verdwalen…” kenmerkt het gevoel van wanhoop waar suïcidale mensen vaak mee kampen

DENK JE AAN ZELFDODING?

Stichting 113 via telefoonnummer 0800-0113 of chat via de website van 113.nl

Geverifieerd door ExactMetrics