Over Ivonne van de Ven


De Ivonne van de Ven Stichting werd in 1998 opgericht. Van de oprichters van deze stichting was Ivonne een zus en vriendin. Na een vaak gelukkig, ondernemend en avontuurlijk bestaan, nam zij in 1997 het besluit een eind aan haar leven te maken. Zij was toen 32 jaar.

Gedurende de laatste jaren en maanden van haar leven werd door familie en vrienden deelgenomen aan kringgesprekken, georganiseerd in het psychiatrisch ziekenhuis waar zij een aantal keren is opgenomen. Hoewel zij goed ingelicht waren over psychiatrische en emotionele problemen, voelden ze zich machteloos over iets dat Ivonne bijna als natuurlijke ramp overviel.

Het ontbrak hen, maar ook de specialisten, aan werkelijk inzicht in de kern van haar problemen. Ondanks alle pogingen, heeft niemand haar uiteindelijk kunnen helpen.

De gevolgen van haar overlijden op de nabestaanden waren indringend. De gevoelens van onmacht hebben hen ertoe aangezet een stichting op te richten die als doel heeft een bijdrage te leveren aan suïcidepreventie en de hulp aan nabestaanden.