Ivonne van de Ven Stichting: Versterking van suïcidepreventie in Nederland

Organisaties

113Zelfmoordpreventie113 biedt hulp aan mensen met
gedachten aan zelfdoding in de vorm van chatten, bellen of online-therapie
met vrijwilligers en/of therapeuten. Deze hulp is gratis en anoniem. Ook
naasten en hulpverleners kunnen informatie en advies krijgen.
Stichting AuroraAurora verzamelt zoveel mogelijk kennis die mensen kan helpen als ze met zelfdoding of suïcidaliteit te maken krijgen.
Stichting Zorg en ZelfdodingDe Stichting Zorg en Zelfdoding wil nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding hebben verloren, ondersteuning bieden in de vorm van persoonlijke gesprekken en lotgenoten (contact)groepen.
Suïcide Preventie CentrumDe Stichting Suïcide Preventie Centrum is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met suïcidaliteit,
zelf, als naaste, als nabestaande of als hulpverlener. De basis van de activiteiten is ervaringsdeskundigheid. De medewerkers van de stichting hebben zelf, vanuit verschillende rollen, te maken gehad met suïcidaliteit.
Leven na zelfdodingWebsite die ter ondersteuning en inspiratie dient voor nabestaanden na zelfdoding. Lotgenoten delen op een laagdrempelige manier informatie over het leven nadat een dierbare uit het leven is gestapt en steunen elkaar om de draad weer op te pakken, hoe moeilijk dat soms ook is.
St. HerstelprocesDe Stichting Herstelproces heeft als doelstelling het opstarten van activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van mensen met psychische kwetsbaarheden in hun herstelproces, en in het activeren van empowerment, participatie en sociale inclusie.
MindKorrelatieMIND Korrelatie is een landelijke organisatie, die anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp biedt. MIND Korrelatie geeft
individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.
MINDMIND wil psychische gezondheid bevorderen en alle mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen.
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Directie Curatieve ZorgDe directie Curatieve Zorg houdt zich bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van curatieve zorg. Dit betreft onder meer de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijns- en ketenzorg, zoals huisartsenzorg
De luisterlijn Voorheen Sensoor
Stichting TweestrijdTweestrijd wil jongeren aansporen om over hun problemen te praten, om zo te proberen het aantal zelfmoorden onder met name jongeren
terug te dringen. Wij signaleren en proberen preventief bezig te zijn .
VLESP
(België)
 
  
Werkgroep Verder (België) 
SupranetSUPRANET GGZ is een landelijk lerend netwerk voor en door hulpverleners, hulpvragers en hun naasten in de ggz.
  

.

Wat is er met jongeren aan de hand

Lezing Joep Dohmen.
6 september 2023

Verdwaald

Ivonne van de Ven tekende deze ‘spiraal’ om te illustreren hoe zij haar wereld beleefde. Haar uitspraak “Ik ben verdwaald in het verdwalen…” kenmerkt het gevoel van wanhoop waar suïcidale mensen vaak mee kampen

DENK JE AAN ZELFDODING?

Stichting 113 via telefoonnummer 0800-0113 of chat via de website van 113.nl

Geverifieerd door ExactMetrics