Ivonne van de Ven Stichting: Versterking van suïcidepreventie in Nederland

Media

Journalisten kunnen een rol vervullen bij suïcidepreventie door zorgvuldig om te gaan met berichtgeving over suïcides. Onderstaande publicaties van de Ivonne van de Ven Stichting en van het Trimbos Instituut bieden informatie.10 tips voor journalisten

De Ivonne van de Ven Stichting heeft al meer dan 15 jaar geleden een handreiking gemaakt met do’s en donts voor journalisten. In 2012 heeft deze handreiking een update gekregen en is gegoten in een bondige, toegankelijke vorm: 10 Tips voor journalisten. In een toelichting is beschreven op welk wetenschappelijk onderzoek de 10 Tips gebaseerd zijn.
Omdat er ook in het buitenland belangstelling is voor de Nederlandse 10 Tips stellen wij een  Engelse vertaling beschikbaar.


Suïcide voorkomen via de media

In januari 2019 verscheen de Handreiking Suïcide voorkomen via de media. 

De Handreiking is gebaseerd op onderzoek van Lonneke van Leeuwen van  het Trimbos Instituur naar de berichtgeving over suïcide in de media. In de handreiking wordt beschreven hoe imitatiegedrag voorkomen kan worden en wat bijdraagt aan het zoeken en vinden van hulp. Maar ook welke informatie het stigma rondom suïcide vermindert. Ook is er aandacht voor het omgaan met reacties van publiek op berichtgeving over suïcide, en wat je kunt doen als je er mogelijk sprake is van een acute suïcidepoging.

.

Wat is er met jongeren aan de hand

Lezing Joep Dohmen.
6 september 2023

Verdwaald

Ivonne van de Ven tekende deze ‘spiraal’ om te illustreren hoe zij haar wereld beleefde. Haar uitspraak “Ik ben verdwaald in het verdwalen…” kenmerkt het gevoel van wanhoop waar suïcidale mensen vaak mee kampen

DENK JE AAN ZELFDODING?

Stichting 113 via telefoonnummer 0800-0113 of chat via de website van 113.nl

Geverifieerd door ExactMetrics