Publicaties


  • Verborgen kracht, zichtbare verhalen, nabestaanden over een suïcide (2016)
  • Suïcidepreventie in Nederland, Voorstel onderzoeksprogramma (2015)
  • Nationaal Actieplan Suïcidepreventie (2003)
  • Persberichten Ivonne van de Ven Stichting

Komen deze ook op andere plekken voor op de website?