De Ivonne van de Ven Stichting

De Ivonne van de Ven Stichting zet zich in voor versterking van suïcidepreventie in Nederland. Ons werk als vrijwilligersorganisatie is gebaseerd op een wetenschappelijk gefundeerde visie op suïcidaliteit. Het is onze missie om suïcidaliteit en suïcide uit de maatschappij te verbannen.

Onze visie op suïcidepreventie gaat uit van mogelijkheden en hoop en resulteert in de brede aanpak van suïcidepreventie die we voorstaan. Zo komen we tot onze werkwijze en tot ons actieprogramma 2016-2017.