Actieprogramma Ivonne van de Ven Stichting 2016-2018


Overheid landelijk:

 • Lobbyen bij politiek en beleid voor Landelijke Agenda 2.0
 • Volgen uitvoering onderzoeksprogramma ZonMw 2015-2020

Professionals en de zorg:

 • Beschikbaar stellen Handreiking voor nabestaanden voor evaluatie na een suïcide
 • Feedback geven doordat direct betrokkenen hun verhaal delen met de monitor
 • Volgen netwerk Supranet Care

Maatschappelijke domeinen:

 • Voorlichting over 10 Tips voor journalisten
 • Informatie verspreiden in het onderwijs
 • Stimuleren dat het Ministerie van OCW aansluit bij de LA

Naasten en nabestaanden:

 • Handreiking beschikbaar stellen met tips voor naasten
 • Jaarlijkse verhalenbundel publiceren
 • Bouwen van een netwerk ‘Vrienden van de Ivonne van de Ven Stichting’
 • Bijdragen vanuit de rol van naasten/ nabestaande of ervaringsdeskundige aan lokale initiatieven Supranet Community

Breed publiek:

 • Brede communicatie om mythes te doorbreken
 • Bijdragen aan de conferentie Suïcidepreventie dag 2017
 • Uitreiken Ivonne van de Ven prijs