Ivonne van de Ven Stichting: Versterking van suïcidepreventie in Nederland

Actieprogramma Ivonne van de Ven Stichting 2016-2018


Overheid landelijk:

 • Lobbyen bij politiek en beleid voor Landelijke Agenda 2.0
 • Volgen uitvoering onderzoeksprogramma ZonMw 2015-2020

Professionals en de zorg:

 • Beschikbaar stellen Handreiking voor nabestaanden voor evaluatie na een suïcide
 • Feedback geven doordat direct betrokkenen hun verhaal delen met de monitor
 • Volgen netwerk Supranet Care

Maatschappelijke domeinen:

 • Voorlichting over 10 Tips voor journalisten
 • Informatie verspreiden in het onderwijs
 • Stimuleren dat het Ministerie van OCW aansluit bij de LA

Naasten en nabestaanden:

 • Handreiking beschikbaar stellen met tips voor naasten
 • Jaarlijkse verhalenbundel publiceren
 • Bouwen van een netwerk ‘Vrienden van de Ivonne van de Ven Stichting’
 • Bijdragen vanuit de rol van naasten/ nabestaande of ervaringsdeskundige aan lokale initiatieven Supranet Community

Breed publiek:

 • Brede communicatie om mythes te doorbreken
 • Bijdragen aan de conferentie Suïcidepreventie dag 2017
 • Uitreiken Ivonne van de Ven prijs
Wat is er met jongeren aan de hand

Lezing Joep Dohmen.
6 september 2023

Verdwaald

Ivonne van de Ven tekende deze ‘spiraal’ om te illustreren hoe zij haar wereld beleefde. Haar uitspraak “Ik ben verdwaald in het verdwalen…” kenmerkt het gevoel van wanhoop waar suïcidale mensen vaak mee kampen

DENK JE AAN ZELFDODING?

Stichting 113 via telefoonnummer 0800-0113 of chat via de website van 113.nl

Geverifieerd door ExactMetrics