Ivonne van de Ven Stichting: Versterking van suïcidepreventie in Nederland

ANBI, privacy & disclaimer

Anbi: De Ivonne van de Ven Stichting heeft de status van Anbi (een algemeen nut beogende instelling) en staat als zodanig bij de belastingdienst geregistreerd.

Privacy: De Ivonne van de Ven Stichting gaat zorgvuldig om met de privacy van bestuursleden, vrienden en anderen die bijdragen aan ons werk en onze doelen. Wij stellen alleen na toestemming van betrokkenen persoonsgegevens beschikbaar aan derden. Dat doen we bovendien uitsluitend als dat bijdraagt aan het bereiken van onze doelen.

Disclaimer: De Ivonne van de Ven Stichting streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Contact: info@ivonnevandevenstichting.nl

Wat is er met jongeren aan de hand

Lezing Joep Dohmen.
6 september 2023

Verdwaald

Ivonne van de Ven tekende deze ‘spiraal’ om te illustreren hoe zij haar wereld beleefde. Haar uitspraak “Ik ben verdwaald in het verdwalen…” kenmerkt het gevoel van wanhoop waar suïcidale mensen vaak mee kampen

DENK JE AAN ZELFDODING?

Stichting 113 via telefoonnummer 0800-0113 of chat via de website van 113.nl

Geverifieerd door ExactMetrics