ANBI, privacy & disclaimer

Anbi: De Ivonne van de Ven Stichting heeft de status van Anbi (een algemeen nut beogende instelling) en staat als zodanig bij de belastingdienst geregistreerd.

Privacy: De Ivonne van de Ven Stichting gaat zorgvuldig om met de privacy van bestuursleden, vrienden en anderen die bijdragen aan ons werk en onze doelen. Wij stellen alleen na toestemming van betrokkenen persoonsgegevens beschikbaar aan derden. Dat doen we bovendien uitsluitend als dat bijdraagt aan het bereiken van onze doelen.

Disclaimer: De Ivonne van de Ven Stichting streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Contact: info@ivonnevandevenstichting.nl