Ivonne van de Ven Stichting: Versterking van suïcidepreventie in Nederland

Onze activiteitenLandelijke Agenda Suïcidepreventie

De landelijke agenda van het Ministerie van VWS is een belangrijke pijler van het suïcide preventiebeleid. In 2002 waren wij één van de initiatiefnemers van het eerste, landelijke plan. Sindsdien zijn we steeds betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Landelijke Agenda’s. De eerste in 2014, de tweede (periode 2018-2021) en de derde voor de periode 2021-2025.

Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie

In 2015 werkten we mee aan het eerste plan van ZonMw voor onderzoek gericht op het terugdringen van het aantal suïcides in Nederland. We leverden ook input voor de Tweede Onderzoeksagenda 2021-2026. We monitoren de uitvoering van deze agenda en het efficiënt gebruik van de resultaten.

Naasten versterken

Naasten hebben een belangrijke rol bij preventie en zijn mantelzorger in de frontlinie. In 2017 hebben wij 10 tips voor naasten opgesteld. We helpen mee met het opzetten van cursussen voor naasten en we zetten ons in voor een structurele verbetering van samenwerking van zorgprofessionals met naasten.

Opvang van nabestaanden

Elke suïcide treft 5 familieleden en 10 of meer naasten. Hun rouwproces is complex met risico van uitval op school en werk, verslaving, psychische problemen en herhaal suïcides. We nemen deel aan de Coalitie van Nabestaanden die als doel heeft om een landelijke, proactieve opvang te realiseren.

Opleiden zorgprofessionals

Zorgprofessionals zijn onvoldoende toegerust om suïcidaliteit te herkennen en te behandelen. We bevorderen dat suïcidepreventie een structureel onderdeel wordt van de opleiding van zorgprofessionals (psychologen, psychiaters, huisartsen, SEH artsen en verpleegkundigen). We zijn o.a. betrokken bij de ontwikkeling van een online leerprogramma voor psychologen (bachelor, master, post-academisch).

Mannen van 40-70 jaar

plegen de meeste suïcides. Preventie op het werk is nog een onontgonnen terrein. We denken mee met het eerste onderzoek hiernaar in Nederland. Ook stimuleren wij preventie in bedrijfstakken met veel suïcides.

Opleiden jeugd

Om suïcide bij jongeren te voorkomen, adviseert de WHO om bij hen positieve, mentale gezondheid te ontwikkelen. We streven ernaar dit onderwerp te verplichten in het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs.

Opvang door ervaringsdeskundigen

De GGZ heeft een wachtlijst van 100.000 personen. Jaarlijks zijn er circa 50.000 pogers. In andere landen is opvang van pogers door ervaringsdeskundigen verder ontwikkeld en een alternatief voor de GGZ. We zetten ons in voor deze oplossing.

Multidisciplinaire Richtlijn Suïcidaal Gedrag

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie nam in 2010 het initiatief voor een richtlijn die de beste zorg voor patiënten met suïcidaal gedrag voorschrijft aan zorgverleners. We dachten mee en blijven betrokken bij wijzigingen.

Nationaal Kenniscentrum Suïcide

Voor effectieve preventie is een gespecialiseerd wetenschappelijk centrum nodig met eigen hoogleraren dat onderzoek uitvoert naar suïcidaal gedrag en behandelmethoden. We streven naar de oprichting van zo’n centrum in Nederland.

Wat is er met jongeren aan de hand

Lezing Joep Dohmen.
6 september 2023

Verdwaald

Ivonne van de Ven tekende deze ‘spiraal’ om te illustreren hoe zij haar wereld beleefde. Haar uitspraak “Ik ben verdwaald in het verdwalen…” kenmerkt het gevoel van wanhoop waar suïcidale mensen vaak mee kampen

DENK JE AAN ZELFDODING?

Stichting 113 via telefoonnummer 0800-0113 of chat via de website van 113.nl

Geverifieerd door ExactMetrics