Het bestuur

Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting, is samengesteld uit betrokkenen die een suïcide van nabij meemaakten of zelf ervaringsdeskundige zijn.

In het bestuur hebben zitting:

Hans Wanrooy; Voorzitter 

Ida Bontius; Secretaris

Joan de Jonge; Penningmeester 

Esmeralda Wekker, Bestuurslid

Thomas Huiberts; Bestuurslid

Eva van der Fluit; Bestuurslid 

Harry Hens; Bestuurslid

Bestuursleden voelen zich persoonlijk verbonden met de doelstellingen van de stichting. Wij hanteren als uitgangspunt dat de meerderheid van de leden van het bestuur nabestaande is. Bestuursfuncties bij de stichting zijn onbezoldigd; gemaakte onkosten worden vergoed. De stichting kent geen betaalde medewerkers. Dit betekent dat naast deelname aan bestuursvergaderingen ook verdere inzet van bestuursleden verwacht wordt. Informatie over de bestuursfuncties is via deze link te vinden: Ivonne van de Ven Stichting bestuursprofiel 2019.

Voor vragen aan het bestuur of nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Hans Wanrooy, voorzitter
info@ivonnevandevenstichting.nl

Ida Bontius,secretaris
secretaris@ivonnevandevenstichting.nl