Het bestuur

Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting, is samengesteld uit betrokkenen die een suïcide van nabij meemaakten of zelf ervaringsdeskundige zijn.

In het bestuur hebben zitting:

Menno van Leeuwen; Voorzitter

Ida Bontius; Secretaris

Joan de Jonge; Penningmeester

Koos de Boed; Bestuurslid