Ivonne van de Ven Stichting: Versterking van suïcidepreventie in Nederland

Risicogroepen

Aandacht geven aan specifieke groepen

In de landelijke agenda suïcidepreventie 2021-2025 staat dat goed suïcidepreventiebeleid bestaat uit preventiemaatregelen gericht op de gehele bevolking (universele preventie) in combinatie met maatregelen gericht op doelgroepen binnen een populatie waarvan we weten dat ze meer risico hebben op suïcide (selectieve preventie) en op maatregelen gericht op de specifiek kwetsbare personen binnen de bevolking: mensen die suïcidegedachten hebben of die een suïcidepoging hebben gedaan (geïndiceerde preventie) (WHO). In de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie staan de risicogroepen mannen van middelbare leeftijd, jongeren, mensen na een suïcidepoging, mensen met LHBTI-voorkeur en naasten en nabestaanden centraal.

Ook de IvdV stichting vindt het van belang dat we speciale aandacht besteden aan deze groepen.

We richten ons daarbij in het bijzonder op:

  • Nabestaanden

Nabestaanden hebben een verhoogd risico op suïcide. Om die reden bevorderen we hun directe opvang via de Coalitie Nabestaandenzorg Suïcide die hiervoor beschreven is.

  • Jeugd en jongvolwassenen tot 30 jaar

(tekst ontbreekt nog)

  • Mannen tussen 40-70 jaar

De meeste suïcides betreffen mannen tussen 40-70 jaar. In Nederland vindt voor het eerst een groot onderzoek plaats naar hun risico factoren. Als stichting nemen wij deel aan de Stuurgroep van dit onderzoek dat uitgevoerd wordt door verschillende partijen waaronder 113 Zelfmoord Preventie en het Trimbosinstituut.

  • Preventie op de werkvloer

De meeste suïcides betreffen mannen tussen 40-70 jaar waarvan een deel werkzaam was. In Nederland bestaat nog nauwelijks preventie op de werkvloer. 113 Zelfmoordpreventie initieert deze preventie en als Stichting nemen wij deel aan de adviesgroep van deze activiteit.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wat is er met jongeren aan de hand

Lezing Joep Dohmen.
6 september 2023

Verdwaald

Ivonne van de Ven tekende deze ‘spiraal’ om te illustreren hoe zij haar wereld beleefde. Haar uitspraak “Ik ben verdwaald in het verdwalen…” kenmerkt het gevoel van wanhoop waar suïcidale mensen vaak mee kampen

DENK JE AAN ZELFDODING?

Stichting 113 via telefoonnummer 0800-0113 of chat via de website van 113.nl

Geverifieerd door ExactMetrics