Uitnodiging tot deelname aan onderzoek naar invloed van een suïcidepoging op naastbetrokkenen

OPROEP VOOR DEELNAME AAN ONDERZOEK NAAR:

 

DE INVLOED VAN EEN SUICIDEPOGING (ZONDER DODELIJKE AFLOOP) OP NAASTBETROKKENEN

Waarom dit onderzoek

Cijfers wijzen uit dat het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland de laatste jaren toeneemt.

GGZ Friesland doet onderzoek naar de gevolgen van een suïcidepoging (zonder dodelijke afloop) op familieleden en naastbetrokkenen.

We doen dit onderzoek omdat er nog te weinig bekend is over deze gevolgen. Daarnaast willen we onderzoeken of we familieleden en naastbetrokkenen beter kunnen ondersteunen na zo’n ingrijpende gebeurtenis. Door de gevolgen en hulpbehoefte in kaart te brengen kunnen we bepalen of nieuw aanbod, specifiek gericht op deze groep mensen, ontwikkeld moet worden.

Inclusiecriteria

De deelnemer is een volwassen familielid of anderszins naastbetrokkene van een suïcidepoger. De poging vond plaats tussen juni 2014 en april 2016. De poging had geen dodelijke afloop.

Deelname

Van deelnemers aan het onderzoek wordt gevraagd eenmalig een vragenlijst in te vullen. De verkregen gegevens verwerken wij anoniem.

Ik wil u vragen om mee te doen aan dit onderzoek. Wanneer u ervoor kiest deel te nemen en de vragenlijst in te vullen, wordt u vrijblijvend de mogelijkheid geboden om eenmalig een gesprek te hebben met ondergetekende. In dit gesprek zullen we stilstaan bij mogelijk te verwachten reacties na een gebeurtenis zoals u die heeft meegemaakt en bij uw eigen ervaringen. Ook besteden we, indien u dat wenst, aandacht aan de manieren waarop een dierbare tot een suïcidepoging gekomen kan zijn. Indien u na dit gesprek verdere hulp wilt hebben, wordt verwijzing hiervoor met u in gang gezet.

Contact

Wanneer u meer informatie wilt over het onderzoek, of wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met ondergetekende via email:

ilse.de.groot@ggzfriesland.nl

Wanneer u uw telefoonnummer vermeldt, neem ik telefonisch contact met u op.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ilse de Groot

Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog

 

Promotie Derek de Beurs op pitsstoptraining

Op 25 maart promoveerde Derek de Beurs aan de VU in Amsterdam op zijn onderzoek naar de pitsstoptraining. De Ivonne van de Ven Stichting feliciteert Derek de Beurs van harte met zijn promotie tot doctor in de psychologie (http://goo.gl/74DXUs). De pitsstoptraining is een training waarin de inzichten uit de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek van 2012 worden geïmplementeerd (http://goo.gl/niEBCf).

De Ivonne van de Venstichting juicht het toe dat professionals in de GGz hun deskundigheid op het gebied van suïcidepreventie verhogen. Dat is hard nodig. Dagelijks horen wij verhalen van mensen met suïcidaal gedrag en hun naasten over hoe zij in de kou blijven staan. Het verbeteren van suïcidepreventie blijft dus urgent en de Ivonne van de Venstichting is blij met de inspanningen van Derek. Wij roepen de wetenschap, de hulpverlening en de politiek op om door te gaan met het onderzoek naar en de verbetering van suïcidepreventie.

Inschrijving geopend Ivonne van de Ven Onderscheiding 2015

Heb jij in de jaren 2011 tot en met 2014 een belangwekkende bijdrage geleverd aan onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of aan hulp aan naasten of nabestaanden? Geef je dan voor 31 maart 2015 op en ding mee naar de Ivonne van de Ven Prijs 2015. Ook kun je iemand tippen van wie jij vindt dat hij of zij de onderscheiding verdiend heeft.  

Over de onderscheiding
De Ivonne van de Ven Stichting looft tweejaarlijks een prijs uit aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten nabestaanden. De onderscheiding is ingesteld om wetenschappelijk onderzoek naar suïcide te bevorderen en te stimuleren dat de kwaliteit van suïcidepreventie en hulpverlening aan naasten en nabestaanden toeneemt. De onderscheiding wordt dit keer voor de achtste maal uitgereikt.


 Wie verdient de Ivonne van de Ven Onderscheiding 2015 voor zijn/haar bijdrage aan suïcidepreventie in 2011-2014?


Beoordeling inzendingen en jury
Een onafhankelijk jury beoordeelt alle inzendingen en selecteert de winnende bijdrage. De jury staat deze keer onder voorzitterschap van dr. Cornelis van Houwelingen, de winnaar van de Ivonne van de Ven Onderscheiding 2010. De uitreiking zal plaatsvinden in september 2015, rondom Wereld Suïcide Preventiedag.

Inschrijven & contact
Inschrijven kan tot en met 31 maart 2015. Bekijk het reglement en stuur je bijdrage, vergezeld van een motivatie en beknopt CV, per mail naar Annemiek Huisman info@ivonnevandevenstichting.nl.

Ook voor vragen en/of meer informatie over o.a. criteria voor inzendingen en de samenstelling van de jury kun jij je richten tot Annemiek op het genoemde emailadres.