Help mee met suïcidepreventie

U kunt op vele manieren meehelpen in de strijd tegen suïcide. U kunt uw verhaal met ons delen, lid worden van onze ‘vrienden van’ en natuurlijk geld doneren.


Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting bouwt aan een kring van vrienden. Mensen die samen met ons taken op zich willen nemen om de suïcidepreventie in Nederland te versterken. Als u vanuit uw ervaringen met suïcidaliteit in uw directe omgeving het gevoel hebt dat preventie  beter kan, als u die energie om wilt zetten in iets doen, dan bent u bij onze Stichting op de juiste plaats.

De taken die vrienden op zich kunnen nemen zijn bijvoorbeeld: meewerken aan het organiseren van bijeenkomsten, redigeren van teksten, verzamelen van informatie over lopend onderzoek, promoten van onze publicaties, namens de Stichting deelnemen aan lokale projecten.

Als vriend bent u vrijwilliger en werkt nauw samen met leden van het bestuur van onze Stichting. De visie  van onze Stichting vormt het vertrekpunt bij deze activiteiten.

Voor vragen over het geven van donaties of meehelpen als vriend kunt u contact opnemen met:

Hans Wanrooy, voorzitter
info@ivonnevandevenstichting.nl

Ida Bontius,secretaris
secretaris@ivonnevandevenstichting.nl