Financieel


De Ivonne van de Ven Stichting is een stichting zonder winstoogmerk. Bij de start van de Stichting in 1998 heeft de familie van Ivonne van de Ven een klein startkapitaal beschikbaar gesteld. Dit is het werkkapitaal van de Stichting.

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. Alleen reiskosten, vergaderfaciliteiten en andere onkosten die bestuursleden moeten maken in het kader van hun functie worden vergoed.

Elk kalenderjaar wordt een jaarrekening opgemaakt.

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

  • KvK nummer: 35029905

En ook bij de Belastingdienst ANBI-geregistreerd:

  • Kenmerk: 8156.46.616