Wij zijn op zoek naar bestuursleden

Nieuwe leden:

  • Staan achter de missie, visie en doelen van de Ivonne van de Ven Stichting
  • Zijn direct persoonlijk betrokken bij suïcidaal gedrag doordat zij nabestaande zijn, naaste of op een andere manier persoonlijk betrokken
  • Kijken op een genuanceerde, onafhankelijke manier naar suïcidepreventie

Zij hebben bij voorkeur:

  • Enig zicht op de aanpak van suïcidepreventie in Nederland (uit ervaring of door studie of beroep)
  • Enige bestuurlijke ervaring

Wilt u een bijdrage leveren? neem dan contact op via bestuur@ivonnevandevenstichting.nl