Wij zijn op zoek naar vrienden

Je hebt te maken (gehad) met suïcidaliteit in je directe omgeving en je wilt iets DOEN. Sluit je dan als vriend aan bij de Ivonne van de Ven Stichting. Om samen te werken aan betere suïcidepreventie in Nederland.

Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting bouwt aan een kring van vrienden. Mensen die samen met ons taken op zich willen nemen om de suïcidepreventie in Nederland te versterken. Als je vanuit je ervaringen met suïcidaliteit in je directe omgeving het gevoel hebt dat preventie  beter kan, als je die energie om wilt zetten in iets DOEN, dan ben je bij onze Stichting op de juiste plaats. De taken die vrienden op zich kunnen nemen zijn bijvoorbeeld:

  • Meewerken aan het organiseren van bijeenkomsten;
  • Het redigeren van teksten;
  • Het verzorgen van mailing;
  • Het verzamelen van informatie over lopend onderzoek;
  • Het promoten van onze publicaties;
  • Namens de Stichting deelnemen aan lokale projecten;
  • Het organiseren van de Ivonne van de Ven prijs.

Als vriend ben je vrijwilliger en werk je nauw samen met leden van het bestuur van onze Stichting. De visie en missie van onze Stichting vormen je vertrekpunt bij deze activiteiten. Laat het ons weten als je hier serieus aan denkt zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan!

Ik wil iets DOEN!