Verhalenbundels


Verhalenbundel 2016: Verborgen kracht, zichtbare verhalen

De verhalen van nabestaanden, laten op krachtige wijze zien hoe ingrijpend voor alle betrokkenen een psychisch ziekteproces is dat eindigt in een suïcide.
Het is niet gebruikelijk dat zorginstellingen aan nabestaanden vragen om hun evaluatie te geven van het proces dat tot een suïcide heeft geleid. De Ivonne van de Ven Stichting wil met deze bundel die lacune vullen. De verhalen van nabestaanden maken zichtbaar wat anders onzichtbaar zou blijven. De nabestaanden doen zinvolle suggesties voor verbetering van de professionele hulp aan suïcidale mensen.

Verhalenbundel 2017: Vergelijkbaar leed, verschillende verhalen

Ook in 2017 heeft de Ivonne van de Ven Stichting weer verhalen van directbetrokkenen over een suïcide(-poging) verzameld. Ze en benoemen tal van verbetermogelijkheden.
Er zijn veel overeenkomsten én verschillen in het suïcidale gedrag waarover zij vertellen. De Ivonne van de Ven Stichting heeft in deze bundel uit deze vijftien verhalen een eenvoudig hulpmiddel gedestilleerd voor directbetrokkenen en hulpverleners om die verschillen beter te kunnen herkennen.

De Verhalenbundels 2016 en 2017 zijn het lezen waard voor directbetrokkenen, hulpverleners, beleidsmakers en wetenschappers.

 


U kunt een verhalenbundel bestellen door:
€ 14,- (plus € 3,30 verzendkosten) over te maken op:
IBAN: NL95 INGB 0008118471 onder vermelding van: verhalenbundel 2017 en/of verhalenbundel 2016
En tegelijkertijd uw gegevens (naam en adres/postcode) te mailen naar: 
secretaris@ivonnevandevenstichting.nl

Verzendkosten bij bestellen van meerdere exemplaren: 2 stuks: € 4,15 en meer: € 6,95