Verhalenbundel 2016

Verborgen kracht, zichtbare verhalen

Verhalen van nabestaanden over een suïcide


De verhalen van nabestaanden, die de Ivonne van de Ven Stichting het afgelopen jaar verzameld heeft, laten op krachtige wijze zien hoe ingrijpend voor alle betrokkenen een psychisch ziekteproces is dat eindigt in een suïcide.
Het is niet gebruikelijk dat zorginstellingen aan nabestaanden vragen om hun evaluatie te geven van het proces dat tot een suïcide heeft geleid. De Ivonne van de Ven Stichting wil met deze bundel die lacune vullen. De verhalen van nabestaanden maken zichtbaar wat anders onzichtbaar zou blijven. De nabestaanden doen zinvolle suggesties voor verbetering van de professionele hulp aan suïcidale mensen. Dat maakt deze bundel lezenswaard voor allen die met suïcidale mensen te maken hebben in praktijk, beleid en wetenschap.

Hans van Dam schrijft na lezing van de Verhalenbundel 2016: ‘Ik ben erg onder de indruk. Ik denk dat deze bundel uitstekend, maar dan ook echt uitstekend geschikt is om als leidraad te gebruiken in gespreksgroepen. Ik denk hier in de eerste plaats aan gespreksgroepen van naasten die iemand hebben die aan suïcide denkt. Elk verhaal (ja, elk verhaal) nodigt uit om aspecten nader te bespreken. Met als doel: hoe kan ik kijken naar iemands gevoelswereld, hoe ga ik het contact aan, wat is vaak effectief, wat vaak juist niet. Heel praktisch dus. Ik zie het al voor me: een gespreksgroep die in negen bijeenkomsten dit boekje doorneemt, twee verhalen per bijeenkomst. Een variant zou kunnen voor groepen nabestaanden. Nogmaals, ik zie het al voor me.’ 

U kunt de verhalenbundel bestellen door:

€ 13,95 (plus € 2,95 verzendkosten) over te maken op:
IBAN: NL95 INGB 0008118471 onder vermelding van: verhalenbundel 2016
Uw gegevens (naam en adres/postcode) te mailen naar: info@ivonnevandevenstichting.nl
Verzendkosten bij bestellen van meerdere exemplaren: 2 stuks: € 3,95 en meer stuks: € 7,50