Suïcidepreventie


De Ivonne van de Ven Stichting streeft naar een betere suïcidepreventie in Nederland.
Suïcidepreventie kan diverse activiteiten omvatten. In onderstaand schema hebben we – zonder
uitputtend te zijn – de belangrijkste activiteiten benoemd. Daarbij hebben we een onderscheid
gemaakt in niveaus van preventie, waarbij het niveau aangeeft op welke (doel)groepen de activiteit
zich met name richt.

Gangbaar is uit te gaan van een viertal niveaus, te weten algemene, selectieve, geïndiceerde en
zorggerelateerde preventie. Ter vereenvoudiging kiezen we hier voor drie niveaus, waarbij we de
laatste twee hebben samengevoegd. Algemene preventie is gericht op de gehele bevolking.
Selectieve preventie richt zich specifiek op bepaalde individuen of groepen met een verhoogd risico.
Geïndiceerde en zorggerelateerde preventie tenslotte is gericht op individuen die al als ‘hoog-risico’
gezien worden.

 

Suicidepreventie schema