Suïcide: Een ramp die om actie vraagt

De Ivonne van de Ven Stichting doet een dringend appèl op de overheid, professionals – iedereen die mensen met een doodswens tegen (kunnen) komen – om suïcidepreventie hoog op de agenda te zetten. De meer dan 1850 jaarlijkse dodelijke slachtoffers en de ongeveer 90.000 suïcidepogingen in Nederland verdienen de hoogste prioriteit.

De cijfers die het CBS maandag 8 december 2014 heeft gepubliceerd, laten zien dat het aantal suïcides het afgelopen jaar wederom schrikbarend is gestegen. Het aantal zelfdodingen steeg voor het zesde achtereenvolgende jaar. Kille cijfers waar hartverscheurende pijn en verdriet achter schuil gaan.

Deze suïcideramp maakt een snelle en doortastende interventie noodzakelijk en urgent. Hoe eerder in elk individueel geval de neergaande spiraal doorbroken wordt, hoe groter de kans dat het tij gekeerd kan worden. En we weten dat dit kan!

In Nederland lopen echter de noodzakelijke verbeteringen hiertoe, op allerlei terreinen (beleid, samenwerking, professionele deskundigheid), al jaren achter op wat mogelijk is.

Appèl aan de Overheid
Wij roepen de overheid en het parlement op om het reeds in gang gezette suïcidebeleid te versterken, uit te breiden en er substantiële middelen voor beschikbaar te stellen.

Appèl aan alle professionals
Wij doen een dringend beroep op artsen en hulpverleners binnen de gezondheidszorg om suïcidaliteit hoog op de agenda te plaatsen, begripvol met suïcidale mensen om te gaan, bondgenootschappen aan te gaan met naasten, zich te professionaliseren. Bovendien een appèl op instellingen om beleid voor suïcidepreventie tot top prioriteit te maken.

Appèl aan iedereen
Ook de betrokkenheid van de media, het onderwijs, arbeidsorganisaties en instellingen als het UWV is nodig om de zorgwekkende toename van suïcides te keren. Het gaat dan om:

  • Gedoseerde berichtgeving;
  • bijdragen aan een beter begrip van suïcide;
  • klaar staan voor mensen die het moeilijk hebben;
  • komen tot een maatschappelijk klimaat waarin mensen bij elkaar om raad en steun kunnen en durven vragen.

We moeten suïcide beter begrijpen
Te vaak nog wordt suïcide namelijk verkeerd begrepen. Dat suïcide een weloverwogen keus zou zijn is een hardnekkig misverstand. Een misverstand dat er toe leidt dat we vervolgens denken dat we ons niet met suïcidale mensen hoeven te bemoeien. Maar dat moeten we wel.

Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen via voorzitter@ivonnevandevenstichting.nl

De Ivonne van de Ven Stichting komt op voor betere suïcidepreventie, omdat we het verschrikkelijk vinden dat het leven van mensen eindigt in een suïcide, zowel voor henzelf als voor hun naasten.