Promotie Derek de Beurs op pitsstoptraining

Op 25 maart promoveerde Derek de Beurs aan de VU in Amsterdam op zijn onderzoek naar de pitsstoptraining. De Ivonne van de Ven Stichting feliciteert Derek de Beurs van harte met zijn promotie tot doctor in de psychologie (http://goo.gl/74DXUs). De pitsstoptraining is een training waarin de inzichten uit de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek van 2012 worden geïmplementeerd (http://goo.gl/niEBCf).

De Ivonne van de Venstichting juicht het toe dat professionals in de GGz hun deskundigheid op het gebied van suïcidepreventie verhogen. Dat is hard nodig. Dagelijks horen wij verhalen van mensen met suïcidaal gedrag en hun naasten over hoe zij in de kou blijven staan. Het verbeteren van suïcidepreventie blijft dus urgent en de Ivonne van de Venstichting is blij met de inspanningen van Derek. Wij roepen de wetenschap, de hulpverlening en de politiek op om door te gaan met het onderzoek naar en de verbetering van suïcidepreventie.