Journalisten

Journalisten kunnen een rol vervullen bij suïcidepreventie door zorgvuldig om te gaan met berichtgeving over suïcides. Daarom heeft de Ivonne van de Ven Stichting al meer dan 15 jaar geleden een handreiking gemaakt met do’s en donts voor journalisten. In 2012 heeft deze handreiking een update gekregen en is gegoten in een bondige, toegankelijke vorm: 10 Tips voor journalisten. In een toelichting is beschreven op welk wetenschappelijk onderzoek de 10 Tips gebaseerd zijn.
Omdat er ook in het buitenland belangstelling is voor de Nederlandse 10 Tips stellen wij een  Engelse vertaling beschikbaar.

In januari 2019 verscheen de Handreiking Suïcide voorkomen via de media. (https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/handreiking-suicide-en-media-geeft-handvatten-voor-preventie-zelfdoding)

De Handreiking is gebaseerd op onderzoek van Lonneke van Leeuwen van Trimbos naar de berichtgeving over suïcide in de media. Ook bracht zij in kaart hoe de media mensen met suïcidale gedachten kunnen stimuleren hulp te zoeken. Dat kan door imitatiegedrag te voorkomen, te stimuleren om hulp te zoeken met positieve rolmodellen en stigma te voorkomen.