Er is meer dan een miljoen nodig voor suïcidepreventie

In reactie op o.a. NOS bericht d.d. 29-01-2015: ‘Miljoen voor onderzoek naar zelfmoorden

De Ivonne van de Ven Stichting is blij met de op 29 januari 2015 bekend gemaakte politieke keuze van Kees van der Staaij om overheidsgeld vrij te willen maken om onderzoek te doen naar suïcide en ter verbetering van suïcidepreventie.  Ook de steun vanuit de Tweede kamer is een goed signaal. Een miljoen is een mooi begin, maar naar onze inzichten niet genoeg. 


Een miljoen is een mooi begin, maar niet genoeg. Een investering van 10 miljoen is op zijn plaats. Het stijgend aantal suïcides vraagt NU om een stevig, langlopend onderzoeksprogramma. 


Voorstel Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie 2015-2020
De Ivonne van de Ven Stichting werkt momenteel aan een ‘Voorstel Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie in Nederland 2015-2020’. Onderzoek dient er op gericht te zijn de praktijk te ondersteunen zodat professionals en direct betrokkenen beter weten hoe ze kunnen handelen.

Het Onderzoeksprogramma wordt op dit moment nog verrijkt op basis van gesprekken met onderzoekers uit het veld. Zo gauw het programma definitief is publiceren wij het op onze website.

De uitgangspunten van dit onderzoeksprogramma zijn:

  • Een multidisciplinaire aanpak waarbij psychologie, neuro biologie en psychiatrie in samenhang een bijdrage leveren.
  • Een integrale aanpak gericht op de domeinen uit de Landelijke Agenda suïcidepreventie van de Minister van VWS (dat zijn: gezondheidszorg, media, onderwijs, verkeer/middelen, sociaaleconomisch domein)
  • Een langlopende opzet waarbij in een periode van vijf jaar en voortbouwend op de kennis die er al is, systematisch gebouwd wordt aan onze kennis over suïcidaliteit en preventie.
  • Onderzoek naar waarom iemand zich suïcideert, wat we kunnen doen om te helpen in elk van de domeinen en naar hoe we het in de praktijk aan kunnen pakken.

In het Voorstel onderzoeksprogramma zijn thema’s benoemd waarop onderzoek zich kan richten om tot betere suïcidepreventie te komen. Het is aan onderzoekers om in samenspraak met hun opdrachtgever concrete onderzoeksplannen uit te werken op elk van de thema’s.

Raming: €10 miljoen nodig
De Ivonne van de Ven Stichting heeft en globale raming opgesteld van het budget dat nodig is om het voorgestelde integrale en meerjarige onderzoeksprogramma te realiseren. Een budget van €10 miljoen voor 5 jaar biedt een reëel perspectief om met onderzoek bij te kunnen dragen aan betere preventie.

Als we dit bedrag vergelijken met het onderzoeksbudget dat beschikbaar is in het kader van verkeersveiligheid gaat het om een zeer bescheiden investering. Voor verkeersveiligheid is namelijk een jaarlijks ongeveer een dergelijk onderzoeksbudget beschikbaar.

Wij gaan ervan uit dat het leeuwendeel van het door ons voorgestelde budget voor onderzoek naar suïcidepreventie onder de begroting van de Minister van VWS valt. Daarnaast verwachten wij dat ook de Ministers waar de andere domeinen onder vallen een bijdrage leveren. Dat zijn de Ministers van Onderwijs, van IenM en van Economische zaken.

Alvast het onderzoeksprogramma opvragen?
Geïnteresseerden kunnen het Voorstel onderzoeksprogramma van de Ivonne van de Ven Stichting in zijn huidige vorm downloaden als PDF. Klik op: Onderzoeksprogramma250215.