Uitnodiging tot deelname aan onderzoek naar invloed van een suïcidepoging op naastbetrokkenen

OPROEP VOOR DEELNAME AAN ONDERZOEK NAAR:

 

DE INVLOED VAN EEN SUICIDEPOGING (ZONDER DODELIJKE AFLOOP) OP NAASTBETROKKENEN

Waarom dit onderzoek

Cijfers wijzen uit dat het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland de laatste jaren toeneemt.

GGZ Friesland doet onderzoek naar de gevolgen van een suïcidepoging (zonder dodelijke afloop) op familieleden en naastbetrokkenen.

We doen dit onderzoek omdat er nog te weinig bekend is over deze gevolgen. Daarnaast willen we onderzoeken of we familieleden en naastbetrokkenen beter kunnen ondersteunen na zo’n ingrijpende gebeurtenis. Door de gevolgen en hulpbehoefte in kaart te brengen kunnen we bepalen of nieuw aanbod, specifiek gericht op deze groep mensen, ontwikkeld moet worden.

Inclusiecriteria

De deelnemer is een volwassen familielid of anderszins naastbetrokkene van een suïcidepoger. De poging vond plaats tussen juni 2014 en april 2016. De poging had geen dodelijke afloop.

Deelname

Van deelnemers aan het onderzoek wordt gevraagd eenmalig een vragenlijst in te vullen. De verkregen gegevens verwerken wij anoniem.

Ik wil u vragen om mee te doen aan dit onderzoek. Wanneer u ervoor kiest deel te nemen en de vragenlijst in te vullen, wordt u vrijblijvend de mogelijkheid geboden om eenmalig een gesprek te hebben met ondergetekende. In dit gesprek zullen we stilstaan bij mogelijk te verwachten reacties na een gebeurtenis zoals u die heeft meegemaakt en bij uw eigen ervaringen. Ook besteden we, indien u dat wenst, aandacht aan de manieren waarop een dierbare tot een suïcidepoging gekomen kan zijn. Indien u na dit gesprek verdere hulp wilt hebben, wordt verwijzing hiervoor met u in gang gezet.

Contact

Wanneer u meer informatie wilt over het onderzoek, of wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met ondergetekende via email:

ilse.de.groot@ggzfriesland.nl

Wanneer u uw telefoonnummer vermeldt, neem ik telefonisch contact met u op.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ilse de Groot

Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog