Prijs voor bijzondere verdiensten voor Jan Mokkenstorm

Arnhem, 18 januari 2016

In de week van BLUE MONDAY gaat de Ivonne van de Ven prijs voor bijzondere verdiensten naar Jan Mokkenstorm.

De Ivonne van de Ven Stichting reikt periodiek een prijs uit aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten en nabestaanden. Met de prijs wil onze stichting de kwaliteit van suïcidepreventie en hulpverlening aan naasten en nabestaanden bevorderen en stimuleren. Zo zijn sinds 1998 acht prijswinnaars gelauwerd om hun verdiensten. Acht prijswinnaars die Nederland veiliger hebben gemaakt.
Voor de tweede maal in haar bestaan is het tijd om een prijs voor bijzondere verdiensten toe te kennen. Deze speciale prijs is een waardering voor een buitencategorie prestatie.
Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting kent de Ivonne van de Ven Prijs voor bijzondere verdiensten op het gebied van suïcidepreventie toe aan Jan Mokkenstorm.

Jan Mokkenstorm heeft zich ontwikkeld tot een vernieuwer binnen de GGZ op het gebied van suïcidepreventie. Hij heeft als één van de fouding fathers van 113Online concreet uitwerking gegeven aan zijn visie. Samen met anderen bouwt hij met 113Online aan een originele en vernieuwende inzet van e-mental health ten behoeve van suïcidale mensen. 113Online voorziet in een behoefte om nieuwe oplossingen te zoeken voor het schrijnend en hardnekkige probleem van suïcidaliteit.
Ook bij de introductie in Nederland van het Amerikaanse concept ‘ Zero suïcide’ neemt Jan Mokkenstorm een voortrekkers rol op zich.
In het bredere maatschappelijke debat over suïcidaliteit en suïcidepreventie manifesteert hij zich als visionair en missionaris. Hij heeft zich persoonlijk sterk verbonden met het streven naar betere preventie. Hij weet mensen op allerlei niveaus enthousiast te  maken om een bijdrage te leveren aan suïcidepreventie; van de vrijwilligers van 113Online tot de Minister. De manier waarop hij dat doet is ontwapend en onderstreept op vanzelfsprekende wijze nut, noodzaak en haalbaarheid van betere suïcidepreventie.
Hij zet zich er onvermoeibaar voor in om suïcidepreventie breed in de maatschappij te agenderen. Hij biedt perspectief waar eerdere patstellingen suïcidaliteit als een uitzichtloos en onoplosbaar probleem leken te definiëren.
Jan Mokkenstorm speelt met zijn aanwezigheid in de media (TV, radio, kranten en in documentaires) zeer alert in op ontwikkelingen, ook in de actualiteit (zoals rondom het overlijden van Joost Zwagerman).

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Bestuurlijke Themamiddag ‘Samen een vuist maken redt levens’ in de Raadszaal van de gemeente Beverwijk op 26 januari om 14:00 uur.

motivatie:

Ivonne van de Ven prijs voor bijzondere verdiensten

Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting, in vergadering bijeen op 26 november 2015, kent de Ivonne van de Ven Prijs voor bijzondere verdiensten op het gebied van suïcidepreventie toe aan Jan Mokkenstorm.
Het bestuur heeft dit besluit genomen op basis van criteria als originaliteit, pionier-schap, aansluiting bij de praktijk en maatschappelijk effect gerelateerd aan de doelstellingen van de Ivonne van de Ven Stichting.

Naar ons oordeel neemt Jan Mokkenstorm een bijzondere plaats in binnen de groep voortrekkers op het gebied van suïcidepreventie in Nederland. Daarom is deze uitreiking voor bijzondere verdiensten gepast.

Jan Mokkenstorm heeft zich ontwikkeld tot een vernieuwer binnen de GGZ op het gebied van suïcidepreventie. Hij heeft als één van de fouding fathers van 113Online concreet uitwerking gegeven aan zijn visie. Samen met anderen bouwt hij met 113Online aan een originele en vernieuwende inzet van e-mental health ten behoeve van suïcidale mensen. 113Online voorziet in een behoefte om nieuwe oplossingen te zoeken voor het schrijnend en hardnekkige probleem van suïcidaliteit.

Ook bij de introductie in Nederland van het Amerikaanse concept ‘ Zero suïcide’ neemt Jan Mokkenstorm een voortrekkers rol op zich.

In het bredere maatschappelijke debat over suïcidaliteit en suïcidepreventie manifesteert hij zich als visionair en missionaris. Hij heeft zich persoonlijk sterk verbonden met het streven naar betere preventie. Hij weet mensen op allerlei niveaus enthousiast te  maken om een bijdrage te leveren aan suïcidepreventie; van de vrijwilligers van 113Online tot de Minister. De manier waarop hij dat doet is ontwapend en onderstreept op vanzelfsprekende wijze nut, noodzaak en haalbaarheid van betere suïcidepreventie.

Hij zet zich er onvermoeibaar voor in om suïcidepreventie breed in de maatschappij te agenderen. Hij biedt perspectief waar eerdere patstellingen suïcidaliteit als een uitzichtloos en onoplosbaar probleem leken te definiëren.
Jan Mokkenstorm speelt met zijn aanwezigheid in de media (TV, radio, kranten en in documentaires) zeer alert in op ontwikkelingen, ook in de actualiteit (zoals rondom het overlijden van Joost Zwagerman).

Typerend voor de bijdrage van Jan Mokkenstorm is dat hij zich integraal, toekomstgericht en met een hoge ambitie aan suïcidepreventie heeft verbonden. Zijn visie omvat meerdere decennia.

Bij 113Online uit zich dat in het steeds verder uitbouwen van de dienstverlening met naast de directe online hulp ook training en scholing en bovendien coördinatie van het programma suïcidepreventie van VWS. Er ontspruiten steeds nieuwe ideeën en ambities aan de geest van Jan Mokkenstorm die hij dan ook zo snel mogelijk in praktijk probeert te brengen.

Ook levert Jan Mokkenstorm een belangrijke bijdrage aan de discussie binnen zijn beroepsgroep en in de wetenschap in Nederland en internationaal.

Om al deze redenen is het ons een genoegen om de Ivonne van de Ven Prijs voor bijzondere verdiensten uit te reiken aan Jan Mokkenstorm.

Inschrijving geopend Ivonne van de Ven Onderscheiding 2015

Heb jij in de jaren 2011 tot en met 2014 een belangwekkende bijdrage geleverd aan onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of aan hulp aan naasten of nabestaanden? Geef je dan voor 31 maart 2015 op en ding mee naar de Ivonne van de Ven Prijs 2015. Ook kun je iemand tippen van wie jij vindt dat hij of zij de onderscheiding verdiend heeft.  

Over de onderscheiding
De Ivonne van de Ven Stichting looft tweejaarlijks een prijs uit aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten nabestaanden. De onderscheiding is ingesteld om wetenschappelijk onderzoek naar suïcide te bevorderen en te stimuleren dat de kwaliteit van suïcidepreventie en hulpverlening aan naasten en nabestaanden toeneemt. De onderscheiding wordt dit keer voor de achtste maal uitgereikt.


 Wie verdient de Ivonne van de Ven Onderscheiding 2015 voor zijn/haar bijdrage aan suïcidepreventie in 2011-2014?


Beoordeling inzendingen en jury
Een onafhankelijk jury beoordeelt alle inzendingen en selecteert de winnende bijdrage. De jury staat deze keer onder voorzitterschap van dr. Cornelis van Houwelingen, de winnaar van de Ivonne van de Ven Onderscheiding 2010. De uitreiking zal plaatsvinden in september 2015, rondom Wereld Suïcide Preventiedag.

Inschrijven & contact
Inschrijven kan tot en met 31 maart 2015. Bekijk het reglement en stuur je bijdrage, vergezeld van een motivatie en beknopt CV, per mail naar Annemiek Huisman info@ivonnevandevenstichting.nl.

Ook voor vragen en/of meer informatie over o.a. criteria voor inzendingen en de samenstelling van de jury kun jij je richten tot Annemiek op het genoemde emailadres.