Artikelen door Ida Bontius

Nu online: de monitor

De Ivonne van de Ven stichting wil verhalen van naasten en nabestaanden benutten om ons pleidooi voor een betere suïcidepreventie kracht bij te zetten. Het kan de suïcidepreventie ten goede komen als steeds meer nabestaanden hun stem laten horen. Op deze manier verzamelen we informatie over wat suïcide met naasten en nabestaanden doet. Er worden vragen gesteld over […]

Wij zijn op zoek naar bestuursleden

Nieuwe leden: Staan achter de missie, visie en doelen van de Ivonne van de Ven Stichting Zijn direct persoonlijk betrokken bij suïcidaal gedrag doordat zij nabestaande zijn, naaste of op een andere manier persoonlijk betrokken Kijken op een genuanceerde, onafhankelijke manier naar suïcidepreventie Zij hebben bij voorkeur: Enig zicht op de aanpak van suïcidepreventie in […]

Suïcide: Een ramp die om actie vraagt

De Ivonne van de Ven Stichting doet een dringend appèl op de overheid, professionals – iedereen die mensen met een doodswens tegen (kunnen) komen – om suïcidepreventie hoog op de agenda te zetten. De meer dan 1850 jaarlijkse dodelijke slachtoffers en de ongeveer 90.000 suïcidepogingen in Nederland verdienen de hoogste prioriteit. De cijfers die het […]