Websites


Naasten in kracht
Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden).

Via Naasten in Kracht krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar. Het kloppend hart van de website bestaat uit ervaringsverhalen. Deze zijn geschreven door mensen die geconfronteerd zijn met suïcidaliteit maar ook naasten van mensen met onder andere depressie, zelfbeschadiging en verslaving. Naasten in Kracht is een initiatief van 9 cliënten- en familieorganisaties in de ggz.

113zelfmoordpreventie
113zelfmoordpreventie biedt een luisterend oor in crisissituaties: NU praten via chat of telefoon (0900-1130113). De vrijwilligers en professionals van 113 luisteren zonder waardeoordeel. Zij staan aan de kant van de hoop en het leven maar begrijpen wel heel goed dat iemand aan suïcide kan denken.

Bovendien biedt de hulpdienst online therapiemogelijkheden via email, chat of telefoon. Ook is er een aanbod van zelfhulpmogelijkheden, zoals tests, zelfhulpcursussen en gespreksgroepen. Tenslotte biedt de website van 113 achtergrond informatie op thema en voor verschillende doelgroepen zoals cliënten, hulpverleners en nabestaanden.

De wereld van verschil
Bedoeld voor ouders, kinderen en jongeren van wie een gezinslid levensbedreigend ziek is of is overleden, verwacht of onverwacht.

Stichting Stimuleringsfonds Rouw
Stichting met als doel bijdragen te leveren om nabestaanden zowel met ‘normaal’ verlopende rouw als met (dreigende) gecompliceerde rouw te steunen. De Stichting wil dit doel bereiken door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve initiatieven op het gebied van sterven en rouw na het overlijden van een dierbare.

De Essenburgh, vorming & training
Trainingen voor o.a. het omgaan met nabestaanden bij suïcide, voor hulpverleners en politiemedewerkers.

De Rogier Hulst Foundation
De Rogier Hulst Foundation wil mensen bij elkaar brengen brengen en activiteiten starten die heel concreet invulling geven aan het beter maken van de wereld voor kwetsbare en creatieve jongeren zoals Rogier, zodat zij een grotere kans van slagen hebben. De Foundation organiseert o.a. lotgenoten bijeenkomst voor ouders ‘Samen delen, samen helen’ en is een campagne gestart om inloophuizen voor jongen tot stand te brengen.

Kennisdossier suïcidepreventie bij jongeren

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/dossiers/suicidepreventie-jongeren/

Het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie brengt in dit dossier veelzijdige kennis bij elkaar over #zelfmoordpreventie bij jongeren. Met verdiepende verhalen van professionals en ervaringsdeskundigen, een overzicht van recent onderzoek en initiatieven, tips en tools (van o.a. 113 Zelfmoordpreventie) en aandacht voor thema’s als onderwijs en suïcidaliteit bij LHBTI’ers. Het Kenniscentrum vult dit dossier doorlopend aan met nieuwe kennis: suggesties zijn welkom!