Wat wij doen

De Ivonne van de Ven Stichting houdt zich in algemene zin bezig met het beïnvloeden van het landelijk beleid op het gebied van suïcidepreventie, het stimuleren van onderzoek, het voor het voetlicht brengen van verhalen van direct betrokkenen en het verspreiden van kennis over suïcidaliteit.

De Ivonne van de Ven Stichting is al sinds 1998 actief. De Stichting heeft sindsdien veel werk gemaakt van beleidsbeïnvloeding (VWS en de tweede kamer), we hebben meegewerkt aan congressen en publicaties verzorgd waarin we een stem geven aan directbetrokkenen. Ook hebben we de Ivonne van de Ven prijs uitgereikt. Een overzicht van onze resultaten tref je aan in: Wat hebben wij bereikt.
Periodiek vertaalt de Stichting zijn meerjarenbeleid (zie Home) in een actieplan. Het actieplan 2016/2018 tref je aan onder: Wat doen wij nu.